JUDr. Kateřina Červinková, Ph.D.

Disertační práce

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech

International Judicial Cooperation in Criminal Matters
Anotace:
Na samém začátku jsem vycházela z myšlenky, že ve své práci popíši mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech v souvislosti s aktuální právní úpravou, tedy s ohledem na zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech a poukáži na nedostatky či pozitiva této právní úpravy. Tato úprava je poměrně nová a reagovala na potřebu konzistentně, přehledně a komplexně upravit …více
Abstract:
At the very beginning I worked with the ideal that my thesis will describe international judicial cooperation in judicial matters in connection with the current legislation, i.e. with regard to the Act no. 104/2013 Coll., on International Judicial Cooperation in Criminal Matters. This regulation is relatively new and it responded to the need to consistently, transparently and comprehensively govern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta