Theses 

Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních – Ing. Bc. Martina ZOUBKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Bc. Martina ZOUBKOVÁ

Diplomová práce

Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

Public Prosecutor and his Status in Preliminary Penal Proceedings and in International Criminal Cooperation in Criminal Matters

Anotace: Diplomová práce na téma Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce v úvodní části stručně popisuje historický vývoj veřejné žaloby, a to zejména od roku 1950 do současnosti. Dále je věnována ústavnímu postavení veřejné žaloby v České republice, které je popsáno v souvislostech a je provedeno stručné porovnání s ústavním postavením veřejné žaloby ve Francii. Obsahem práce je také rozbor úlohy státního zástupce v přípravném řízení trestním, pozornost je soustředěna na konkrétní oprávnění a povinnosti. V poslední části, je po krátkém obecném exkurzu do mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních zahrnující i stručné nastínění jejího historického vývoje v rámci Evropy, popsána úloha státního zástupce v mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, součástí je i kazuistika.

Abstract: In the introduction the diploma thesis on the topic "Public Prosecutor and his Status in Preliminary Penal Proceedings and in International Criminal Cooperation in Criminal Matters" briefly describes the historical development of the public prosecution, in particular from 1950 to the present time. Then it deals with the constitutional status of the public prosecution in the Czech Republic which is described in the context and a brief comparison with the constitutional status of the public prosecution in France is carried out. The thesis also contains the analysis of the role of the prosecuting attorney in the criminal pre-trial proceedings; the attention is focused on the particular authorities and duties. After a brief general excursus into the international judicial cooperation in criminal matters including also a brief outline of its historical development within Europe the last chapter describes the role of the prosecuting attorney in the international judicial cooperation in criminal matters; casuistry is also contained.

Klíčová slova: státní zástupce, mezinárodní justiční spolupráce, přípravné řízení trestní, justiční orgány, veřejná žaloba, ústavní postavení, veřejný zájem

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=65797 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ZOUBKOVÁ, Martina. Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním a v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:56, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz