Mgr. Jan Gajdoš

Diplomová práce

Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních

International Judicial Cooperation in Criminal Matters
Anotace:
V této diplomové práci se věnuji tématu mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. První část obsahuje teoretický a historický úvod do této problematiky, v jejím závěru jsou také stručně nastíněny vybrané orgány působící na poli mezinárodní a justiční spolupráce. Dále zde také věnuji úvahám nad současným a možným budoucím vývojem tohoto odvětví. Další kapitola popisuje vybrané instituty mezinárodní …více
Abstract:
In my diploma thesis I examine the subject of international judicial cooperation in criminal matters. The first part of the thesis is an introduction to the subject with focus on theory and history, it also contains a brief mention of chosen institutions that are involved in the subject. Furthermore, I deal with current and future challenges in this field. The next chapter describes chosen instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta