Kristýna Coufalová

Bachelor's thesis

Edukace dětí a dospělých s autismem

Education of children and adults with autism
Abstract:
Tato Bakalářská práce se zabývá edukací osob s autismem a také programy, které tento proces zajišťují. Nedílnou součástí obsahu je i pohled na výuku anglického jazyka u autistického dítěte. Teoretická část této práce popisuje specifické projevy u osob s PAS, programy a přístupy realizující vzdělávání u autistických osob, problém socializace u těchto lidí a také kontroverzní názor na výuku anglického …more
Abstract:
This thesis discusses the education of those with autism and provides an insight into programs that sustain optimistic and concrete progress in all areas of education.The integral context of is centred on teaching the English language to autistic children. The theoretical component describes the specific symptoms of ASD , programmes and approaches to implementing education for autistic people , the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College