Jaroslava SZLAUEROVÁ

Bakalářská práce

Edukace osob s mentálním postižením pro uplatnění na trhu práce

Education of persons with mental disabilities in the labor market
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je Edukace osob s mentálním postižením pro uplatnění na trhu práce. -Cílem jednotlivých kapitol teoretické části této práce je vymezit teoretická obecná východiska tématu práce, rozlišit stupně mentální retardace, představit možnosti vzdělávání osob s mentální retardací, nastínit problémové aspekty mezi teorií a praxí při edukaci osob s mentální retardací pro trh práce …více
Abstract:
Subject of this works is Education of persons with mental disabilities in the labor market. - Goal of individual chapters of theoretical part is to define theoretical basis for subject of this work, define classification of mental retardation, present posibilities of education of persons with mental retardation, outline problematic aspects between theory and practice with regards to education of persons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Vavříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZLAUEROVÁ, Jaroslava. Edukace osob s mentálním postižením pro uplatnění na trhu práce. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta