Theses 

Edukace dětí a dospělých s autismem – Kristýna Coufalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Coufalová

Bakalářská práce

Edukace dětí a dospělých s autismem

Education of children and adults with autism

Anotace: Tato Bakalářská práce se zabývá edukací osob s autismem a také programy, které tento proces zajišťují. Nedílnou součástí obsahu je i pohled na výuku anglického jazyka u autistického dítěte. Teoretická část této práce popisuje specifické projevy u osob s PAS, programy a přístupy realizující vzdělávání u autistických osob, problém socializace u těchto lidí a také kontroverzní názor na výuku anglického jazyka u dětí s PAS. Praktická část je rozdělena na dva bloky. První z nich je vyhodnocením 20 dotazníků, na nichž odpovídalo 22 rodičů dětí s PAS a druhá část je rozborem a popisem rozhovorů, které proběhly u 10 dospělých osob s PAS.

Abstract: This thesis discusses the education of those with autism and provides an insight into programs that sustain optimistic and concrete progress in all areas of education.The integral context of is centred on teaching the English language to autistic children. The theoretical component describes the specific symptoms of ASD , programmes and approaches to implementing education for autistic people , the problems associated with the socialization of these people and also controversial views on teaching English to children with ASD . The first part is the evaluation of 20 questionnaires which correspond to 20 parents of children with ASD and the second part is the analysis and description of the discussions that took place among 10 adults with ASD.

Klíčová slova: cizí jazyk/ a foreign language, edukace osob s autismem/ education of autistic people, socializace/socialization, dospělí s autismem/ adults with ASD

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz