Lenka Tůmová

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity osob s mentální retardací

Free time activities for people with mental retardation
Anotace:
Tůmová Lenka. Volnočasové aktivity osob s mentální retardací. Bakalářská práce. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL, 2012. Bakalářská práce se zabývá specifiky volnočasových aktivit pro mentálně retardované, jejich nabídkou v konkrétních zařízeních a jejich hodnocením. V teoretické části se práce zabývá pojmy mentální retardace, klasifikací, psychologickými zvláštnostmi jedinců …více
Abstract:
This thesis deals with the specifics of leisure activities for mentally retarded, their offer in specific installations and evaluation. In the theoretical part of the thesis deals with the concepts of mental retardation, classification, psychological traits of individuals, education, education, adolescence and adulthood with mental disabilities. There is also a defined term recreation and leisure activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Josífková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tůmová, Lenka. Volnočasové aktivity osob s mentální retardací. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN