Bc. Marie Gregorová

Diplomová práce

Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci

Food Intake Disorders in the Childhood and in the Adolescence
Anotace:
ANOTACE Bc. Gregorová, Marie: Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci, diplomová práce. Brno, Masarykova univerzita 2007, s.78 Diplomová práce pojednává o problematice poruch příjmu potravy v dětství a adolescenci. Zabývá se úrovní informovanosti žáků i pedagogů základních a středních škol v oblasti poruch příjmu potravy a stravovacích návyků.
Abstract:
ANNOTATION Bc. Gregorová, Marie: Food Intake Disorders in the Childhood and in the Adolescence, degree work. Brno, Masaryk University 2007, 78 page This degree work has the problems of the food intake disorders in the childhood and in the adolescence. It deals with the level of the knowledge of the pupils and schoolmasters of primary school and secondary school in the area of the food intake disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta