Adéla MORAVCOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti vzdělávání žáků-cizinců na základních školách

The education possibilities of foreigners at elementary schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi vzdělávání žáků-cizinců v základních školách. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První je zaměřena na samotné vzdělávání žáků-cizinců. Druhá pak na multikulturní výchovu. Třetí kapitola je věnována integraci a inkluzi. Praktická část proběhla na základě kvalitativního výzkumu, jejímž cílem je analyzovat proces začleňování žáků-cizinců v konkrétní základní …více
Abstract:
This thesis deals with possibilities of education of foreigner pupils in primary schools. Theoretical part is divided into three chapters. The first one concentrates on the education of foreigner pupils itself. Second chapter deals with multicultural education. Third chapter covers integration and inclusion. Practical part is based on qualitative research whose aim is to analyse the process of integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVCOVÁ, Adéla. Možnosti vzdělávání žáků-cizinců na základních školách. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta