Bc. Jana Sialini

Master's thesis

Rehabilitace pacientek po infarktu myokardu: ambulantní arteriální index poddajnosti v závislosti na pohybové léčbě z 24hodinového monitorování krevního tlaku

Rehabilitation of patients after myocardial infarction: patient arterial compliance of the index depending on the physical treatment of a 24-hour blood pressure
Anotácia:
Cílem práce bylo posoudit vliv pohybové aktivity na arteriální poddajnost pomocí indexu arteriální tuhosti z ambulantního monitorování krevního tlaku. K měření bylo využito metody 24hodinového hodnocení krevního tlaku monitorovaného 7 dní. Výzkumu se zúčastnilo celkem 12 pacientek po infarktu myokardu. Rehabilitační program probíhal formou kombinovaného tréninku 2x týdně po dobu 2-3 měsíců. Měření …viac
Abstract:
The aim was to assess the impact of physical activity on arterial compliance by using an index of arterial stiffness of ambulatory blood pressure monitoring. The measurement method used was a 24-hour assessment of blood pressure monitored for 7 days. Research took part in a total of 12 patients after myocardial infarction. Rehabilitation program was conducted through combined training 2 times a week …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Physiotherapy