Bc. Kristýna Lapčíková

Diplomová práce

Hodnocení variability krevního tlaku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční při opakovaném sedmidenním/24hodinovém ambulantním monitorování

Evaluation of blood pressure variability in patients with ischemic heart disease during repeated seven-days/24-hours ambulatory monitoring
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit variabilitu krevního tlaku pomocí sedmidenního/24hodinového ambulantního monitorování u dvou skupin pacientů s ischemickou chorobou srdeční, a to po opakovaných monitorováních. Skupina A během monitorování podstupovala kardiovaskulární trénink v rámci II. fáze kardiovaskulární rehabilitace a skupina B nikoli. Porovnávali jsme velikost nočního poklesu krevního tlaku …více
Abstract:
The aim of the thesis was to evaluate the variability of blood pressure using seven-days/24-hours ambulatory monitoring in two groups of patients with ischemic heart disease and after repeated monitoring. Group A underwent cardiovascular training as part of the second phase of cardiovascular rehabilitation during monitoring, and group B did not. We compared the size of the nocturnal decrease in blood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta