Kristina Ulko

Diplomová práce

Marketingové náklady firmy

Cost of a firm’s marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkami, jak efektivně optimalizovat marketingové náklady firmy v případě nově otevřeného salonu krásy #8CZ. Hlavním cílem práce je návrh optimalizace marketingových nákladů firmy, vedoucí k posílení pozice společnosti na trhu a rozšíření povědomí o firmě. Návrh je podložený jak teoretickými poznatky, tak i provedenými analýzami. Pro sestavení návrhu je využitá metoda podle …více
Abstract:
The master’s thesis deals with questions how to effectively optimize the marketing costs of a company in case of newly opened beauty salon # 8CZ. The main goal of the thesis is to suggest optimization of marketing costs of the company, leading to strengthening the company's position on the market and broadening the awareness of the company. The proposal is based on both theoretical knowledge and analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní