Theses 

Reforma veřejných financí - Konvergenční program – Bc. Tomáš Hrdlička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Hrdlička

Diplomová práce

Reforma veřejných financí - Konvergenční program

Public Finance Reform The Convergence Program

Anotace: Tato práce mapuje soubor právních změn v oblasti veřejných financí v České republice, které se uskutečnily, případně se uskuteční na základě zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který byl přijat v roce 2007. Změny významně zasahují do oblasti sociální, zdravotní a především daňové. Díky úpravám na straně výdajů a kontrolovaným růstem vládních výdajů Vláda ČR si od tohoto kroku slibuje snižování schodku veřejných rozpočtů a zajištění splňování tak jedné z pěti maastrichtských konvergenčních kritérií (cenová stabilita, vládní deficit a dluh, měnový kurz, dlouhodobé úrokové sazby), které byla formulována v Maastrichtské smlouvě z roku 1992. Reforma veřejných financí by měla především do budoucna vést k dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí. ČR ve srovnání s Polskem či Maďarskem plnila k březnu 2008 konvergenční kritéria na 40%, vč. legislativní slučitelnosti s EU. Polsko plní 20% kritérií a má v plánu vstoupit do eurozóny ke dni 1. lednu 2012. Slovensko avizovaný termín (1. 1. 2009) dodrželo a nahradilo svou národní měnu evropskou měnou. Maďarsku, ze zemí Visegrádské skupiny, se daří v této oblasti nejhůře, neb v hodnoceném období nesplnilo jediné kritérium. ČR ani Maďarsko nemají v současnosti stanovený oficiální termín zavedení eura. Vláda ČR oznámení odkládá kvůli probíhající světové finanční krizi a jejím obtížně předvídatelným následkům na domácí ekonomiku.

Abstract: This thesis maps out a set of legal changes in the area of Public Finance in Czech Republic, which were or will be realized on a basis of a law about Public Finance Stabilization approved in 2007. Changes significantly interfere the social, health and mostly the tax area. Thanks to the savings of Public Finance the Government of Czech Republic expects decraeas of public deficit and fullfilment one of the five Maastricht Convergence Criteria, which were agreed in The Treaty of Maastricht in 1992. Public Finance Reform should lead to the long term tenability of Czech Public Finance. Czech Republic, compared to Poland or Hungary fulfilled 40% of Convergence Criteria by March 2008 including legal compability with EU. Poland fulfilled 20% of Criteria and plans to enter the Euro zone by the 1st of January 2012. Slovakia complied announced term and replaced its national currency by european one on the 1st of January 2009. Hungary, one of the Visegrad group member, has not managed this area at all as it did not fulfilled any of the Maastricht criteria in the assessment period. Czech Republic and Hungary have not set up the term of Euro adoption presently. Government of Czech Republic delays such an announcement because of financial crisis and it´s difficult impact prediction on local economy.

Klíčová slova: Eurozóna, Hospodářská a měnová unie, Konvergenční program, Maastrichtská smlouva, Maastrichtská konvergenční kritéria, Reforma veřejných financí, Státní rozpočet, Veřejné finance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz