Bc. Lenka Cvingráfová

Bakalářská práce

Styl esejů Václava Havla

Vaclav Havel's essays style
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stylistickým rozborem čtyř vybraných esejů Václava Havla: Thriller (1984), Anatomie jedné zdrženlivosti (1985), O smyslu Charty 77 (1986), Příběh a totalita (1987). Teoretická část se zabývá definicí stylistiky jako jazykovědné disciplíny. Dále charakterizuje funkční styl odborný, umělecký a sekundární funkční styl esejistický. Praktická část obsahuje analýzu a interpretaci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with stylistic analysis of four chosen essays written by Václav Havel: Thriller (1984), Anatomie jedné zdrženlivosti (1985), O smyslu Charty 77 (1986), Příběh a totalita (1987). Theoretical part is based on definition of stylistic as a linguistic discipline. There are also scientific, poetic and newspaper styles characterised. Practical part contains an analysis and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hana Borovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání