Bc. Ivana Turner

Master's thesis

The Influence of the First World War on Women's Status in Britain

The Influence of the First World War on Women's Status in Britain
Abstract:
Diplomová práce se zabývá obdobím před první světovou válkou, válečným obdobím a poválečným obdobím ve Velké Británii. Hlavním cílem práce je prozkoumat vliv první světové války na sociální, ekonomické a politické postavení žen .První část diplomové práce je věnována postavení žen, různých sociálních vrstev, ve společnosti v předválečném období. Zvláštní pozornost je věnována právu žen v manželtví …more
Abstract:
This Diploma thesis deals with the influence of WWI on the social, economic and political status of women in Great Britain. The first part of the diploma thesis is dedicated to the position of women, of different social classes, within the society and their rights in marriage and employment before the war. The second part provides detailed account of women’s suffrage movement, and women’s political …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Reader: Mgr. Barbora Kašpárková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training

Theses on a related topic

All theses