Mgr. Martina Hirtlová

Diplomová práce

Souvislost mezi výkonovou motivací žáků středních škol a jejich postavením ve školní třídě

The relationship between achievement motivation of secondary school students and their social position in the classroom
Abstract:
The aim of this study was to explore the relationship between achievement motivation of secondary school students and their social position in the classroom. The study is also focusing on gender differences and differences between schools in studied characteristics. Theoretical part informs about motivation, particularly achivement motivation and classroom as a small social group with focus on social …více
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo zisťovanie vzťahov medzi výkonovou motiváciou žiaka strednej školy a jeho postavením v školskej triede, so zameraním aj na rozdiely medzi pohlaviami a žiakmi jednotlivých škôl v skúmaných charakteristikách. Teoretická časť informuje o motivácii, najmä o výkonovej motivácii a školskej triede ako malej sociálnej skupine s dôrazom na postavenie jednotlivca v nej. Výsledky výskumu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta