Sára Zeithammerová

Bakalářská práce

Nespolehlivý vypravěč ve filmových adaptacích novely Henryho Jamese Utažení šroubu

The Unreliable Narrator in Film Adaptations of the Novel The Turn of the Screw by Henry James

Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá krátkou novelou Henryho Jamese The Turn of the Screw (Utažení šroubu), publikovanou roku 1898 a jejích následných celovečerních adaptací, konkrétně The Innocents (Neviňátka) z roku 1961 režírované Jackem Claytonem a The Turning z roku 2020 režírované Floriou Sigismondi. Třebaže se jedná o adaptace stejné novely, jsou mezi nimi značné rozdíly. Cílem práce je analýza předlohy …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns feature film adaptations of Henry James’s short horror novella The Turn of the Screw, published in 1898. The film adaptations in question are The Innocents (1961) directed by Jack Clayton and The Turning (2020) directed by Floria Sigismondi. Although both have the same source material, both features are very different. The aim of this thesis is to analyze the novel and …více
 

Klíčová slova

filmové adaptace literárních děl

Klíčová slova

britská kinematografie

Klíčová slova

James Henry 1843-1916

Klíčová slova

vypravěči

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

spisovatelé
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2020
  • Vedoucí: Lubor DOHNAL
  • Oponent: Marek VAJCHR

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2021 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna