Jana Fischerová

Bakalářská práce

Nucená a dobrovolná dražba

Compulsory and Voluntary Auction
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zadlužování lidí a domácností, což vede k následnému využívání dražebního systému, jako jedné z možností řešení zadluženosti. V bakalářské práci jsou navrženy preventivní opatření pro neuvážené zadlužování a následně represivní řešení dluhů s vyzdvižením výhodnosti dobrovolné dražby před dražbou nedobrovolnou nebo exekucí. Okrajově je zmíněna možnost oddlužení …více
Abstract:
This bachelor paper work deals with people and household debt which case using of auction system as a one of reasons, how to solve the indebtedness. In the bachelor work are suggested preventive arrangements for nonsensical indebtedness and subsequently repressive solution of debt with advantage of voluntary auction than involuntarily auction or execution. Tangential is mention option rid of debt by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2011
  • Vedoucí: Jan Hejda
  • Oponent: Lubomír Michálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29158