Mgr. Michal Dúbravčík

Master's thesis

Systémy Business Intelligence pro malé a mikro organizace

Business Intelligence for small and micro organizations
Abstract:
The subject of the thesis “Business Intelligence for small and micro organizations” is to propose appropriate Business Intelligence system in the small company. Classical and agile BI systems are described and compared considering benefits and problems in a literature review. Practical part deals with methodology of forming the initial study and application of the system in the company. Following the …viac
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Systémy Business Intelligence pro malé a mikro organizace“ je navrhnutie vhodného systému Business Intelligence v malom podniku. Rešeršná časť sa zaoberá klasickými a agilnými systémami BI s porovnaním prínosov a problémov. Následne je v praktickej časti popísaná metodika, ktorá slúži na vytvorenie úvodnej štúdie a zavedenie systému do podniku. Podľa tohto postupu je analyzovaný …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Oponent: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta