Daniel DUŽÍK

Bakalářská práce

Možnosti HTML5 a CSS3

Possibilities of HTML5 and CSS3
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je značkovací jazyk HTML5 a stylovací jazyk CSS3. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou nejnovější verze značkovacího jazyka HTML5 a srovnává jej s přechozí verzí HTML 4.01. Popisuje novinky a změny. Dále se práce zabývá charakteristikou nové verze stylovacího jazyka CSS3 a srovnává jej s předchozí verzí …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is markup language HTML5 and style language CSS3. It is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part deals with the characteristic of the newest markup language HTML5 version and compares it with the previous HTML 4.01 version. News and changes are described. The work characterizes a new version of style sheet language CSS3 and compares it with the …více
 

Klíčová slova

HTML HTML5 XHTML CSS CSS3
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUŽÍK, Daniel. Možnosti HTML5 a CSS3. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika