Petr Cyrus

Diplomová práce

Chemické a biologické prostředky hromadného ničení

Chemical and biological means of mass destruction
Abstract:
Předložená práce se zabývá možnou ochranou před účinky chemických a biologických prostředků hromadného ničení. Úvodní kapitola charakterizuje rozdíly mezi zbraněmi hromadného ničení, poté následuje seznámení s legislativními požadavky. Navazující kapitoly popisují jednotlivé prostředky, jejich historii, vlastnosti a klasifikaci. Dále se autor zabývá možnostmi zneužití prostředků teroristy a možnými …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jaroslav Kovařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava