Jakub STAUBER

Bakalářská práce

Stranický systém Irské republiky

Party System in the Republic of Ireland
Anotace:
Irský stranický systém je v současné komparativní politologii často považován za případ sui generis. Použitím teorie konfliktních linií se text pokouší ukázat některé problematické body tohoto předpokladu. Text je rozdělen do tří částí. V první části stručně shrnuje vývoj teorie konfliktních linií. Ve druhé části se zaměřuje na strukturální změny, kterými prošla irská společnost v průběhu dvacátého …více
Abstract:
Irish party system is widely considered as a case sui generis in contemporary comparative political science. Using theoretical concept of cleavages the article tries to examine certain problematic points of this presumption. The text is devided into three parts. In the first part it provides an introduction to the development of cleavages theory. In the second part it focuses on structural changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAUBER, Jakub. Stranický systém Irské republiky. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická