Ing. Petra Kulhanová

Bachelor's thesis

Osobnosti lesnického řemesla – soubor publicistických rozhovorů do odborného časopisu Lesnická práce

Forestry craft personalities – a set of journalistic interviews for specialized journal Lesnická práce
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření souboru publicistických rozhovorů s osobnostmi lesnického oboru do odborného časopisu pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi Lesnická práce. V teoretické části je vymezen pojem odborné periodikum, odborný a publicistický funkční styl a žánr publicistické interview. Další část bakalářské práce se věnuje metodologii a použitým výzkumným metodám. Empirickou část …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is making a collection of journalistic interviews with personalities from the field of forestry for Lesnická práce journal. The theoretical part defines the terms professional journal, professional and journalistic functional style and the genre of interview. Another part of the bachelor thesis deals with methodology and used research methods. The empirical part consists …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Reader: Mgr. Daniela Vajbarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Journalism