BcA. Žaneta Caletková

Diplomová práce

Trikový film: Karel Zeman, Steven Spielberg, Terry Gilliam, Tim Burton

Trick film: Karel Zeman, Steven Spielberg, Terry Gilliam, Tim Burton
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Trikový film: Karel Zeman, Steven Spielberg, Terry Gilliam, Tim Burton“ se zaměřuje na význam triků ve filmu, dramaturgické souvislosti a rozdílné trikové postupy. Dále srovná práce jednotlivých tvůrců a postavení triků v souvislosti s obsahem. Nejedná se pouze o podrobný rozbor všech filmů zmíněných režisérů, nýbrž o užší výběr. Práce se zabývá jak tím, co je pro jednotlivé …více
Abstract:
Diploma thesis „ Trick film: Karel Zeman, Steven Spielberg, Terry Gilliam, Tim Burton“ deals with the utmost importance of tricks in movies, dramaturgical context and different animation techniques. It also compares works of individual artists and several tricks in relation to the content. This thesis does not consist of detailed analyzes of all the movies that the selected directors have ever made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Aujezdský
  • Oponent: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/bhzdi/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika