Aneta Přibylová

Bakalářská práce

Členství v bytovém družstvu a jeho problematika

Membership in Housing Cooperatives and Issues Surrounding It
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá členstvím v bytovém družstvu. V úvodu práce je připomenuta historie bytových družstev. Práce je zaměřena na detailní definici základních pojmů ohledně bytových družstev. Dalšími tématy jsou: společné členství manželů, vypořádání společného jmění manželů při zrušení společného členství, úzký vztah mezi výkonem funkce statutárního orgánu a členstvím v bytovém družstvu a otázka …více
Abstract:
The subject of the thesis is membership in housing cooperatives. At the beginning, the author gives an overview of housing cooperatives' history. The work is then focused on the precise definition of the fundamental concepts of housing cooperatives. Other topics include: joint membership of spouses, settlement of joint ownership of spouses following dissolution of joint membership, close relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Květoslav Žák
  • Oponent: Václav Vondrášek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32836