Theses 

Členství v bytovém družstvu a jeho problematika – Aneta Přibylová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aneta Přibylová

Bakalářská práce

Členství v bytovém družstvu a jeho problematika

Membership in Housing Cooperatives and Issues Surrounding It

Anotace: Bakalářská práce se zabývá členstvím v bytovém družstvu. V úvodu práce je připomenuta historie bytových družstev. Práce je zaměřena na detailní definici základních pojmů ohledně bytových družstev. Dalšími tématy jsou: společné členství manželů, vypořádání společného jmění manželů při zrušení společného členství, úzký vztah mezi výkonem funkce statutárního orgánu a členstvím v bytovém družstvu a otázka členství v bytovém družstvu jako součásti dědického řízení. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky jsou zásadní pro řešení stanovených námětů. Cílem práce je zanalyzovat problematiku členství v bytovém družstvu s ohledem na judikaturu a praxi v oblasti spravování bytových družstev.

Abstract: The subject of the thesis is membership in housing cooperatives. At the beginning, the author gives an overview of housing cooperatives' history. The work is then focused on the precise definition of the fundamental concepts of housing cooperatives. Other topics include: joint membership of spouses, settlement of joint ownership of spouses following dissolution of joint membership, close relationship between the performance of the authority of the statutory body and the the housing cooperatives' membership, and settlement of housing cooperatives' membership as a part of inheritance proceedings. The decisions of the Supreme Court are essential to address the identified topics. The objective of the thesis is to analyze the issue of membership in housing cooperatives in the context of the case law and practice in the management of housing cooperatives.

Klíčová slova: společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo, společné jmění manželů, práva a povinnosti, společné členství manželů, členský podíl

Keywords: rights and obligations, joint membership of spouses, member share, joint ownership of spouses, housing cooperative, association of unit owners

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Květoslav Žák
  • Oponent: Václav Vondrášek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32836

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz