Bc. Alena JANŮ

Diplomová práce

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje a Intervenčního centra České Budějovice při řešení případů domácího násilí

Cooperation of the Authorities for social and legal protection of children of South Bohemia and Interventional Centre České Budějovice to deal with cases of domestic violence
Anotace:
Domácí násilí se vyzdvihuje jako významný společenský problém, představuje častý a zároveň nejméně kontrolovaný druh násilí, který v sobě zahrnuje všechny projevy násilí páchaného mezi blízkými osobami. Domácí násilí je forma násilí rozšířená v celém světě, ve všech kulturách, mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci či etnické příslušnosti. Oběťmi domácího …více
Anotace:
bjektů, které do průběhu intervence a pomoci obětem domácího násilí vstupují, je velmi důležitá, zvyšuje se tak efektivita celého procesu. Na základě sebraných údajů bylo poukázáno na hlavní význam interdisciplinárního týmu, ale i problémy spolupráce s návrhy možných řešení.
Abstract:
Domestic violence highlights as a significant social problem, it introduces frequent and least controlled form of violence included all manifestations of violence among close people. Domestic violence is a form of violence widespreaded throughout the world, in all cultures, appears among people of all social levels, regardless of education, economic situation or ethnicity. Victims of domestic violence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANŮ, Alena. Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje a Intervenčního centra České Budějovice při řešení případů domácího násilí. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bd23xp bd23xp/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
Bulanova, L.
21. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.