Bc. Kamil KÝR

Bakalářská práce

Social networking a jeho využití v marketingu

Social networking and marketing
Abstract:
Sociální sítě se staly během svého krátkého a bouřlivého vývoje něčím naprosto přirozeným v lidském životě. Stejně jako jakékoliv jiné oblasti lidského konání, i sociální sítě nabízejí mnoho možností generování velkých zisků. Tento fakt vede vývojáře vytvářet naprosto nové niky, které by byly schopné zaujmout pozornost a interagovat s lidmi. Tato práce nabízí kom-plexní přehled prostředí sociálních …více
Abstract:
Social network sites has become very familiar activity among people all over the world. As anything in human{\crq}s life, social network sites offer many possibilities to make a business and they have become a real competing environment. This fact leads developers to make new in-teractive niches to attract people{\crq}s attention. This work gives a complex overview of the envi-ronment of social network …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Identifikátor: 9930

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: Amina Loukili

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÝR, Kamil. Social networking a jeho využití v marketingu. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.