Bc. Anna Ťopková

Bakalářská práce

Vnímání sexuality páru po porodu

Couple’s perception of sexuality after birth
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu vnímání sexuality páru po porodu. U jedenácti párů mapuje jejich vzájemný pohled na sexuální vztah po porodu a zároveň zkoumá případné rozdíly v individuálním hodnocení vlastní sexuality. Zaměřuje se také na související faktory ovlivňující negativní změnu ve vnímání sexuality. V rámci výzkumu se práce věnuje výskytu dyspareunie u žen a její souvislosti s porodním poraněním …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the topic of couple’s perception of sexuality after birth. At eleven couples, it maps their mutual view of sexual relationship after childbirth, and at the same time explores potential differences in individual assessment of one's own sexuality. It also focuses on the relevant factors influencing the negative change in perception of sexuality. The research focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hana Jahnová
  • Oponent: Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta