Bc. Michaela Danicsová

Bachelor's thesis

Sexualita a intimita páru před porodem a v průběhu těhotenství

Couple sexuality and intimacy before delivery and during pregnancy
Abstract:
Předložená bakalářská práce pojednává o sexualitě a intimitě páru před porodem a v průběhu těhotenství. V teoretické části je popsána lidská sexualita, která je rozdělena na mužskou a ženskou sexualitu. Dále je popsán sexuální život v těhotenství a porod. Praktická část je věnována výzkumu. Celkem byl stanoven jeden hlavní cíl a čtyři dílčí cíle. Hlavním cílem bylo zjistit, zda jsou muži i ženy v páru …more
Abstract:
The presented Bachelor thesis deals with couple sexuality and intimacy before delivery and during pregnancy. In the theoretical part is described human sexuality, which is divided into mle and female sexuality. Furthemore, the sexual life is described during pregnancy and delivery. The practical part is devoted in research. In total, there was defined one main objective and four sub-objectives. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Hana Jahnová
  • Reader: Mgr. Lenka Veselá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwife

Theses on a related topic