Mgr. Zora Mlnaříková

Diplomová práce

Historie ošetřovatelství - rozhovory s pamětníky

History of nursing - interviews with contempoprary witnesses
Anotace:
Diplomová práce se zabývá historií ošetřovatelství a to zejména rozhovory s pamětníky. Jedná se o práci teoreticko výzkumnou. Teoretická část diplomové práce popisuje historický vývoj ošetřovatelské péče a porodní asistence až do období 20. století. Důraz je zde kladen na jednotlivé etapy lidských dějin a jejich vliv na rozvoj ošetřovatelské péče a porodní asistence. Praktická část diplomové práce …více
Abstract:
This thesis deals with the history of nursing care mainly through the interviews with the contemporary witnesses. The thesis contains theoretical part and explorational part. The theoretical part describes historical development of nursing care and birthing assistance until the end of the 20th century. The emphasis is laid on the single stages of human history and their influence on development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mlnaříková, Zora. Historie ošetřovatelství - rozhovory s pamětníky. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií