Bc. Alena Soudková

Bakalářská práce

Vybrané alternativní výživové zdroje

Selected alternative nutritional sources
Anotace:
V bakalářská práci „Vybrané alternativní výživové zdroje“ Vás seznámím s důležitými složkami výživy. Popíšu jednotlivé alternativní zdroje výživy. Uvedu klady a zápory alternativní stravy. Teoretickou část doplňuje praktická, kde je uveden dotazník týkající se tohoto tématu.
Abstract:
This bachelor thesis called "Selected alternative nutritional sources" is presenting you the important nutrition components. It describes various alternative sources of nutrition. It gives you the pros and cons of alternative nutrition. Theoretical part of this thesis is supplemented by practical part, which is dedicated to the questionnaire regarding this topic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Hejmalová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu