Bc. Helena Mouleová

Bakalářská práce

Dramatizace ve výuce

Dramatization in Education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zapojením prvků dramatické výchovy do cizojazyčného vzdělávání. Teoretická část popisuje výukové strategie dramatické výchovy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka. Kromě výše uvedeného se tato část práce věnuje tomu, jaké místo zaujímá dramatická výchova v Rámcovém vzdělávacím programu. Pro realizaci výzkumné části byli vybráni dospělí studenti anglického jazyka …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with implementation of elements of drama class into foreign language education. Theoretical part refers to educational strategies of drama education and its aplications in English lessons. Except for above mentioned, the position of drama classes in Framework Education Programme is monitored. Adult English language students, Academy of the third age students along with students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Květa Suchánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College