Ing. Kamil Jedlička

Master's thesis

Analýza podmínek pro bezpečné zastavení vozidla v městském provozu

Analysis of conditions for safe vehicle stopping in city traffic
Anotácia:
Tato práce se věnuje analýze možné kolizní situace řidiče motorového vozidla a chodce na přechodu. Pro lepší pochopení kolizní situace je navrženo a následně provedeno experimentální měření. Naměřená data jsou vyhodnocena a na jejich základě jsou navržena opatření pro bezpečné zastavení vozidla před přechodem pro chodce.
Abstract:
This publication follows analysis of possible collision situation of car driver and pedestrian at crossing. For better understanding of collision situation is projected and subsequently performed experimental measurement. Recorded data are analysed and on their bases are projected procurations for safe vehicle stoppining in front of pedestrian crossinng.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Miroslav Tesař, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jedlička, Kamil. Analýza podmínek pro bezpečné zastavení vozidla v městském provozu. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera