Bc. Jan Prouza

Bakalářská práce

Globální pohled na současný zdravotní stav včelstev

Global view of honeybee health
Anotace:
Včela medonosná (Apis mellifera) je důležitý opylovač jak z ekonomického tak ekologického hlediska. V poslední době ale dochází k významným úhynům včelstev. Za odpovědné faktory jsou považovány patogeny, paraziti, pesticidy, nedostatečná výživa a včelařská praxe, které mohou spolupůsobit. Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o jednotlivých výše zmíněných faktorech, jejich vlivu na zdravotní …více
Abstract:
Honey bee (Apis mellifera) is an important pollinator both economically and ecologically. Recently, however, there have been significant colony losses. Responsible factors are pathogens, parasites, pesticides, inadequate nutrition, and beekeeping practice that can interact. This bachelor thesis summarizes current knowledge about individual factors mentioned above, their influence on honey bee health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Kunc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma