Theses 

Individuální sekularizace: měření a kontextualizace – Bc. Petr Lang

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Lang

Bakalářská práce

Individuální sekularizace: měření a kontextualizace

Individual Secularization: Measurement and Contextualization

Anotace: Tento text nabízí přehled možných způsobů jak měřit individuální sekularizaci a jak lze individuální sekularizaci kontextualizovat pomocí tzv. kontextuálních proměnných. Předkládaná práce nachází tři způsoby měření – prostřednictvím jedné proměnné, skrze multidimenzionální koncepty a za pomoci relačních konceptů – a identifikuje několik kontextuálních proměnných, které jsou používány pro lepší pochopení míry individuální sekularizace. Autor věří, že tento text může podnítit nadcházející badání zaměřené na výzkum sekularizace.

Abstract: The main aim of this paper is to propose an overview of possible methods how to measure individual secularization and how to contextualize measurements of individual secularization by so-called contextual variables. This thesis finds three different ways of measurement – by one empirical variable, by multidimensional concepts and by relational concepts – and identifies several contextual variables which are using for better understanding extent of individual secularization. In conclusion author hopes that this paper is able to inspire forthcoming researches of secularization.

Klíčová slova: sociologie náboženství, individuální sekularizace, měření, kontextualizace, operacionalizace, Dobbelaere, sociology of religion, individual secularization, measurement, contextualization, operationalization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mezihorák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 09:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz