Mgr. Iva Patáková

Diplomová práce

Valašský folklor v hudební výchově a jeho působení na rozvoj dětí

Wallachian folklore in music education and its influence on children's development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá valašským folklorem a jeho možným využitím ve výuce na 1. stupni ZŠ. Práce pojednává o hranicích Valašska, uvádí jednotlivé podoby folkloru, popisuje valašský kroj a představuje nejstarší valašský soubor, Lipta Liptál. Dále nabízí vytvořený didaktický materiál k výuce čtyř ročních období a dotazníkové šetření u učitelů hudební výchovy na základní škole.
Abstract:
My diploma work is dealing with Wallachian folklore and its using in lessons at first school. To design a border of Wallachia, individual forms of folklore, describing of Wallachian folk costume and introduction of the oldest etnographic ensemble, Lipta Liptál, is the main target of my diploma work. It shows didactic materials for lesson about seasons and research between music teachers at primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta