Bc. Tomáš Havránek

Diplomová práce

Analýza komunálních voleb ve městech a obcích s radou na okrese Nový Jičín v letech 1994 - 2010

The analysis of the municipal elections in the towns and the municipalities with the council in the district of Nový Jičín within 1994 - 2010
Anotace:
Hlavní cíl této diplomové práce představuje analýza komunálních voleb ve městech a obcích s radou na okrese Nový Jičín v letech 1994-2010. V teoretické části práce budou definovány pojmy jako komunální volby, obec, koalice a typologie exekutivních koalic. Následně budou uvedeny výsledky komunálních voleb na úrovni okresu Nový Jičín, Moravskoslezského kraje a České republiky. V rámci sledovaného vzorku …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is the analysis of the municipal elections in the towns and the municipalities with the council in the district of Nový Jičín within 1994-2010. In the theoretical part, there will be defined terms as municipal elections, municipality, coalition and typology of executive coalitions. After that, the results at the level of Nový Jičín´s district, the Moravian silesian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií