Theses 

Rozvojová spolupráce SSSR a Kuby a podoba vzájemné spolupráce po skončení studené války – Martin VACHOVEC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Martin VACHOVEC

Bakalářská práce

Rozvojová spolupráce SSSR a Kuby a podoba vzájemné spolupráce po skončení studené války

Development of cooperation between USSR and Cuba and the form of cooperation after the Cold War

Anotace: Cílem této práce je odhalení charakteru rozvojové spolupráce mezi Kubou a Sovětským svazem a také zjištění, jak se tento charakter rozvojové spolupráce proměnil v čase. Pro zisk potřebných poznatků je v práci využito empiricko-analytické metody, pomocí níž jsou získané informace z odborné literatury, internetových stránek a odborných i novinových článků uspořádány tak, aby vznikla ucelená odpověď se všemi aspekty na zodpovězení stanovených výzkumných otázek.

Abstract: The aim of this thesis is to reveal the character of the development cooperation between Cuba and the Soviet Union and also how this character of the development cooperation changed over time. Empirical-Analytical research was used to gain the necessary knowledge, through this research the information was obtained from professional literature, web pages, scholarly articles and newspapers articles which was then organized as such to make a complete answer with all of the aspects for answering all of the research questions.

Klíčová slova: Kuba, SSSR, Rusko, rozvojová pomoc, rozvojová spolupráce, rozvoj, Castro, RVHP, OECD, Aidflows

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69854 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VACHOVEC, Martin. Rozvojová spolupráce SSSR a Kuby a podoba vzájemné spolupráce po skončení studené války. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:34, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz