Jiří Horníček

Bakalářská práce

Spectroscopic characterization and modelling of transparent conductive layers of fluorine doped tin oxide

Spectroscopic characterization and modelling of transparent conductive layers of fluorine doped tin oxide
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na studium a charakterizaci optických vlastností Tenké vrstvy vzorku flouroem dopovaného oxidu ciničitého. Tento materiál je součástí skupiny transparentních vodivých oxidů. Pro úspěšný vývoj optického modelu studovaného vzorku byla provedena rešerže nejčastěji používaných transparentních vodivých oxidů. Výsledky této rešerže jsou taktéž v této práci prezentovány. …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on characterization of optical properties of thin film fluorine doped tin oxide (FTO). This film is used as transparent conductive oxide. To develop optical models of the studied sample, a review of models of the different TCO is presented. Geometry of the developed model of the studied FTO sample is derived from transmission electron micrograph. To determine optical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: Lukáš Halagačka
  • Oponent: Zuzana Gelnárová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanotechnologie