Bc. Irena Kořínková

Diplomová práce

Výukové metody u žáků s ADHD

Teaching Methods for Pupils with ADHD
Anotace:
ANOTACE Diplomová práce se zaměřuje na problematiku výuky žáků s ADHD a možnosti využití aplikovaných výukových metod na vybraných typech středních odborných škol. Klade si za cíl zjistit současný stav informovanosti a vzdělání učitelů v oblasti výukových aspektů spojených s ADHD. Teoretická část se zabývá výukovými metodami a praktickými přístupy z hlediska specifických vzdělávacích potřeb žáků s …více
Abstract:
ANOTATION The diploma thesis focuses on the issues of teaching pupils with ADHD and the possibilities of using applied teaching methods at selected types of vocational schools. It is aimed at determining the current state of awareness and education of teachers in teaching aspects related to ADHD. Teaching methods and practical approaches due to special educational needs of pupils with ADHD are discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta