Lucie Skvrnová

Bakalářská práce

Harmonizace pracovního a rodinného života - rodina, kariéra, gender

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou harmonizace pracovního a rodinného života, zejména z pohledu rodiny, kariéry a genderu. Shrnuje základní pojmy a informace z této problematiky. Zabývá se historií, ale také aktuálními problémy jako jsou návraty z rodičovské dovolené a diskriminace matek na trhu práce. Cílem této práce je poskytnout přehled v problematice harmonizace pracovního a rodinného …více
Abstract:
This thesis deals with work-life balance and it is focused on family, career and gender. It summarizes basic concepts and informations about reconciliation work and family life. It mentions history, but also current issues such as returns from parental leave and discrimination of mothers on the labor market. The aim of this thesis is to provide an overview in work-life balance and by survey find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/blkz5d/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií