Hana Dytrtová

Diplomová práce

Generace X a Y v pracovním prostředí

Generation X and Y at workplace
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vícegeračním týmem a klade důraz na generaci X a Y v pracovním prostředí. Cílem je vytvoření návrhu přístupu manažera k těmto generacím na základě odhalení podobností a odlišností mezi danými generacemi. V teoretické části jsou vymezeny pojmy jako motivace, generace, tým a taktéž jsou zmíněny trendy pracovního prostředí. V metodologické části jsou zmíněny nástroje sběru …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on multigenerational team and it highlights the generation X and Y at workplace. The main aim is to create a practical approach for managers towards these two generations based on revealing revelation of the similarities and differences among these generations. Terms as motivation, generation, team and also trends in workplace are covered in the theoretical part. The methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Dana Zadražilová
  • Oponent: Kamila Matysová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72936