David Žižka

Doctoral thesis

Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů

Modeling and Forecasting Volatility of Financial Time Series of Exchange Rates
Anotácia:
Disertační práce se zaměřuje na modelování a prognózování podmíněného rozptylu časových řad směnných kurzů. Základním využitým přístupem pro modelování podmíněného rozptylu jsou modely třídy (G)ARCH a jejich variace. Modelování podmíněné střední hodnoty je založeno na využití autoregresních modelů AR. Z důvodu nesplnění jednoho ze základních předpokladů těchto modelů (předpoklad normality) je důležitou …viac
Abstract:
The thesis focuses on modelling and forecasting the exchange rate time series volatility. The basic approach used for the conditional variance modelling are class (G)ARCH models and their variations. Modelling of the conditional mean is based on the use of AR autoregressive models. Due to the breach of one of the basic assumption of the models (normality assumption), an important part of the work is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedúci: Markéta Arltová
  • Oponent: Ivana Malá, Miloslav Vošvrda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48278