Bc. Veronika Hradecká

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

Marketing communication mix of the selected company or the product
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá zejména problematikou projektování marketingového komunikačního mixu vybraného podniku. Oborovým teoretickým rámcem je koncept marketingového mixu a mixu marketingové komunikace tak, jak jej popisuje příslušná oborová odborná literatura, tedy jako koncept 4P (4C) a schéma mixu nástrojů. Vlastním konkrétním praktickým cílem práce je návrh a souhrn marketingových komunikačních …viac
Abstract:
Bachelor work deals in particular problems of designing of marketing communication mix of selected company. Branch theory is the concept of the marketing mix and marketing communication mix, as it describes the relevant sectoral literature, that is, as the concept of 4P (4C) scheme and mix of tools. Own specific practical goal is to proposal a summary of the marketing communication activities SolarInvest …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní