Bc. Hana Pudilová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem

Corporate social responsibility
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konceptu společenské odpovědnosti (CSR). Součástí teoretické části jsou východiska pro pochopení šíře konceptu zahrnující základní tři pilíře, implementaci konceptu do strategie firmy, vybrané normy a standardy, historickou a současnou podobu konceptu CSR v České republice. Na základě analýzy dokumentů a vlastního vytvořeného rámce je v praktické části cílem …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issue of Corporate Social Responsibility (CSR). The theoretical part hereof presents, among other things, the basis for understanding the breadth of the CSR concept with its three basic pillars, then implementation of the concept into corporate strategy, selected norms and standards, and the historical and current state and forms of the CSR concept employed in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní