Gabriela TESAŘOVÁ

Bachelor's thesis

Psychické změny v těhotenství

Psychological changes during pregnancy
Abstract:
V bakalářské práci se zabýváme psychickými změnami u žen v období těhotenství. Dělí se na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány fáze těhotenství, tělesné změny, psychické změny a negativní faktory ovlivňující psychiku ženy v těhotenství. V praktické části je kvalitativní výzkum, ve kterém jsou rozhovory se sedmi ženami. V praktické části se zabýváme vlivem plánovaného a neplánovaného …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with changes women experience during pregnancy. It is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, each trimester is shortly described. Subsequently, it deals with physical changes on the body of a pregnant woman. This part is also linked with psychological effects on the mother. It is shown here that she experiences both happiness and uncertainty …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TESAŘOVÁ, Gabriela. Psychické změny v těhotenství. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta