Mgr. Eva Kamírová, Ph.D.

Bakalářská práce

Vliv pohybové aktivity na zlepšení vybraných pohybových schopností a zpomalení nástupu stařecké demence u seniorů

Influence of the exercise activities on the chosen movement skills and on slowdown of senile dementia developing in seniors
Anotace:
KAMÍROVÁ, Eva: Vliv pohybové aktivity na zlepšení vybraných pohybových schopností a zpomalení nástupu stařecké demence u seniorů. Brno: MU, FSpS, 2007. 43 s. Bakalářská práce je zaměřená na posouzení vlivu cvičebního programu na úroveň jemné motoriky a mnestických a kognitivních schopností u vybrané skupiny seniorů.
Abstract:
KAMÍROVÁ Eva: Influence of the exercise activities on the chosen movement skills and on slowdown of senile dementia developing in seniors. Brno: MU, FSpS, 2007. 43 s. This bachelor work is focused on considering the influence of exercise programme on the level of motoric skill and mnestic and cognitive abilities of the chosen group of seniors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií