Lucie Riesnerová

Bakalářská práce

Komparativní analýza využití hry Minecraft ve výuce žáků staršího školního věku na vybraných školách v České republice

Comparative analysis of the use of Minecraft in the teaching of high school students at selected schools in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je rozčleněna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se věnuji historii a vývoji počítačových her, rozdělení PC her a výukových softwarů. Ústřední roli má kapitola věnovaná PC hře Minecraft. Zkoumá, v jakých odvětvích vzdělávání je možné hru používat a jaký vliv má na komunikaci, spolupráci, rozvoj sociálních a jiných dovedností studentů. Hodnotí možnosti jejího využití …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into the theoretical and empirical part. In the theoretical part, Ideal with the history and development of computer games, the distribution of PC games and educational software. The main role of the thesis is chapter defining the PC game Minecraft and its position in the educational sector in which the game can be used, and how it affects communication, collaboration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adam Franc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta