Lucie Riesnerová

Bachelor's thesis

Komparativní analýza využití hry Minecraft ve výuce žáků staršího školního věku na vybraných školách v České republice

Comparative analysis of the use of Minecraft in the teaching of high school students at selected schools in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce je rozčleněna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se věnuji historii a vývoji počítačových her, rozdělení PC her a výukových softwarů. Ústřední roli má kapitola věnovaná PC hře Minecraft. Zkoumá, v jakých odvětvích vzdělávání je možné hru používat a jaký vliv má na komunikaci, spolupráci, rozvoj sociálních a jiných dovedností studentů. Hodnotí možnosti jejího využití …more
Abstract:
The bachelor thesis is divided into the theoretical and empirical part. In the theoretical part, Ideal with the history and development of computer games, the distribution of PC games and educational software. The main role of the thesis is chapter defining the PC game Minecraft and its position in the educational sector in which the game can be used, and how it affects communication, collaboration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Adam Franc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta