Bc. Jana Tomanová

Bakalářská práce

Státní sociální podpora jako nástroj státní rodinné a populační politiky

The State Social Subvention as the Implement of the State Family and Natality Policy
Anotace:
Tato bakalářská práce přináší základní přehled o systému státní sociální podpory a o podmínkách, za kterých jsou dávky státní sociální podpory poskytovány.Systém dávek státní sociální podpory sleduje životní cyklus nezaopatřeného dítěte od jeho narození po ukončení jeho vzdělávacího procesu, poskytuje pomoc rodinám s dětmi v různých obtížných životních situacích (jako je nedostatečný příjem, péče o …více
Abstract:
This bachelor thesis presents a fundamental overview of the state social support system in the Czech Republic and the conditions under which benefits are granted. The system is adapted to dependent children from their birth to the completion of higher education studies. When the system was introduced, pronatalist policies had not been publicly proclaimed. However, it has been concieved with a view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení