Theses 

Státní sociální podpora jako nástroj státní rodinné a populační politiky – Bc. Jana Tomanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení

Bc. Jana Tomanová

Bakalářská práce

Státní sociální podpora jako nástroj státní rodinné a populační politiky

The State Social Subvention as the Implement of the State Family and Natality Policy

Anotace: Tato bakalářská práce přináší základní přehled o systému státní sociální podpory a o podmínkách, za kterých jsou dávky státní sociální podpory poskytovány.Systém dávek státní sociální podpory sleduje životní cyklus nezaopatřeného dítěte od jeho narození po ukončení jeho vzdělávacího procesu, poskytuje pomoc rodinám s dětmi v různých obtížných životních situacích (jako je nedostatečný příjem, péče o novorozené nebo malé dítě, péče o dítě se zdravotním postižením, neúplnost rodiny apod. Tímto systém napomáhá snižovat ekonomické riziko a zlepšuje situaci rodiny s dětmi. Dávky nejsou předmětem zdanění. Některé dávky státní sociální podpory jsou příjmově testovány. Majetkové poměry nejsou zkoumány. Systém dávek státní sociální podpory se v současnosti skládá z následujících sedmi dávek: Přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlem, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné.

Abstract: This bachelor thesis presents a fundamental overview of the state social support system in the Czech Republic and the conditions under which benefits are granted. The system is adapted to dependent children from their birth to the completion of higher education studies. When the system was introduced, pronatalist policies had not been publicly proclaimed. However, it has been concieved with a view to supporting families with children in difficult circumstances (e.g. insufficient income, care of newborn or small children, care of children with disabilities). In this way the system moderates economic risks and improves the situation of households with children. The benefits are not subjet to taxation. Certain benefits are based on income testing. There is no means test. The present state social support system consists of the following seven benefits: child allowance, social allowance, housing allowance, parental allowance, foster care allowances and grants, birth grant, and funeral grant.

Klíčová slova: Sociální zabezpečení, státní sociální podpora, životní minimum, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlem, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné. Social security, social support, living wage, child allowance, social allowance, housing allowance, parental allowance, foster care allowances and grants, birth grant, funeral grant.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:05, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz